Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thu Thảo
Email: th.tl.ptthao@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH&THCS Tràng Lương.
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 106       Đã duyệt: 105       Tổng điểm: 323

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt