Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thu Thảo
Email: th.tl.ptthao@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Bình Khê
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 168       Đã duyệt: 164       Tổng điểm: 541

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt