Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thu Thảo
Email: th.tl.ptthao@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH&THCS Tràng Lương.
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 129       Đã duyệt: 121       Tổng điểm: 384

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt