Lịch công tác tháng 11


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

  

Số:     /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tràng Lưong , ngày 5  tháng 11  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 11/2012

 

* Trọng tâm tháng 11 năm 2012

- Thực hiện trương trình tuần 11 đến hết tuần 14

 -   Tham dự Hội thi ATGT cấp cụm.

  - Tổ chức các cuộc thi chào mừng ngày 20/11  

   - Tổ chức tọa đàm ngày 20/11

  - Ký duyệt sổ chủ nhiệm, báo giảng các khối. 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1/11->3/11

                         Tổ chức cuộc thi “Búp măng sinh”

                                                              

- Học sinh tham gia thi – Hội đồng tổ chức thi

7/11

- Tham gia tiết dạy trực tuyến chào mừng ngày NGVN 20/11 của phòng GD&ĐT huyện Đông Triều tổ chức

 

- Đón đoàn thanh tra kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm hoạt động thu chi đầu năm, tình hình triển khai thực hiện 5 đề tài trong năm học 2012-2013, tình hình thực hiện quy chế công khai hóa tại cơ sở trường học

BGH  - GV khối 4,5, Đ/c Lê

 

 

-  Toàn  trường

8/11

Dự giờ Tiếng Anh Phonics  tại trường Vĩnh Khê

Giáo viên Tiếng Anh

( Đ/c Lê)

10/11

Hội nghị giao ban Hiệu trưởng thường kỳ tháng 11 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều

Hiệu trưởng

11/11

- Tham dự Hội thi ATGT cấp cụm tại UBND xã Bình Khê.

- BGH- GV

12/11

Tổ chức 01 phút tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT

Toàn trường

13->18//11

Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- BGH - GV

19/11

Tổ chức học sinh thi đọc diễn cảm cấp trường với chủ đề ca ngợi về các thầy cô, về mái trường.

GV

20/11

Tổ chức tọa đàm ngày 20/11

Toàn trường

21-30/11

Kiểm tra toàn diện 2 đ/c Giáo viên

Giáo viên được kiểm tra- BGH

 

- Ký duyệt sổ chủ nhiệm, sổ báo giảng các khối.

 

- BGH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                                                 (Đã ký)

- Lưu: VP.                                                                                          

                                                                                                                        Nguyễn Bích Luyện

 

 

 Các thông tin khác: