CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

 

               Số: 212A/CT-THTL

                       

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                     

    Đông Triều, ngày 03 tháng 11 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018

        * Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục năm 2018 của thị xã;

- Kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018-2019 đối với học sinh lớp 4,5;

- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường năm học 2018-2019;

- Tổ chức và tham gia hội thảo, chuyên đề các cấp   

* Nội dung cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

02/11

Họp hội đồng sư phạm nhà trường

Toàn thể hội đồng

03/11

Ra đề kiểm tra năng lực Hội thi GVDG cấp trường

Ban tổ chức Hội thi

 

06/11

Kiểm tra PCGD, xóa mù chữ năm 2018 của thị xã

Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2018 với đoàn giám sát của Đảng ủy

Phó hiệu trưởng

 

Bí thư CB và PBT

07/11

Kiểm tra năng lực Hội thi GVDG cấp trường

BTC Hội thi, GV

08/11

Chấm đề tài SKKN Hội thi GVDG cấp trường

Ban giám kh ảo

12/11

Tổ chức tưởng niệm các nạn nhân TNGT

Toàn trường

14/11

Tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học

Toàn trường

13-15/11

Tổ chức phần thi thực hành Hội thi GVDG cấp trường

Ban GK, GV dự thi

16/11

Tham dự chuyên đề cấp thị xã về "Tổ chức hoạt động GD ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học"

Bộ phận chuyên môn

16/11

Kiểm tra giữa HKI  khối lớp 4+5

HĐ coi chấm KT

 

19/11

- Tổ chức thi văn nghệ chủ đề "Hát mừng thầy cô và mái trường".

- Duyệt bài tham dự thi viết về "Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu".

- Toàn trường

 

- BGH, BCH CĐ

19-20

Thu chấm bài dự thi E-lening

Bộ phận chuyên môn

20/11

Tổ chức kỉ niệm 36 năm  ngày Nhà giáo Việt Nam

CBGVNV, học sinh

Đại biểu; CGC

21-30/11

- Tổ chức Hội thi Lớp học thân thiện đợt I

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên và Hồ sơ tổ CM theo lịch

- BGK + Các lớp

- Ban kiểm tra

  Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu.

 

                      HIỆU TRƯỞNG

                                 (Đã ký)

 

 

                        Trần Văn Toán

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu