Trường Tiểu học Tràng Lương phát động phong trào ‘’Nói không với rác thải nhựa’’ năm 2019.

Thực hiện công văn số 789/PGD&ĐT ngày 06/9/2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều về việc phát động phong trào "Nói không với rác thải nhựa" trong các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã. Sáng ngày 9/9/2019. Trường Tiểu học Tràng Lương đã phát động phong trào ‘' Nói không với rác thải nhựa " trong buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới 2019 – 2020.


         Tại buổi tuyên truyền, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu được tác hại của chất thải nhựa khó phân hủy. Kêu gọi toàn thể CBGV, NV, HS cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa và nilon tới môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. Mỗi CBGV- HS cần tuyên truyền tích cực tới cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và bỏ chất thải nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy; thu gom, xử lý chất thải, rác thải tại nhà trường.

Cô Bùi Thị Dung - TPT Đội tuyên truyền và phát động phong trào ‘' Nói không với rác thải nhựa "

Các em học sinh tham gia lễ phát động

      Các em học sinh tham gia lễ phát động

         Qua đó nhà trường cũng chỉ đạo giáo viên tiếp tục tăng cường dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học tại nhà trường, góp phần xây dựng chung tay hành động vì môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững.

                                                                                                                                                 Thu Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất