Tổ chức hội nghị chuyên đề cấp trường “Ứng dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3”

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và kế hoạch công tác tháng 10 của nhà trường, chiều ngày 16 tháng 10 năm 2019, Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức hội nghị chuyên đề cấp trường "Ứng dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3".


          Đến dự và chỉ đạo hội nghị chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Thảo – Q. Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí giáo viên trong nhà trường.

          Tại hội nghị, các đồng chí giáo viên đã được tham dự tiết dạy môn Tự nhiên xã hội lớp 3 do cô Nguyễn Thị Tân, giáo viên tổ 1,2,3 thực hiện. Tại tiết dạy giáo viên đã vận dụng tổ chức các hình thức học tập phong phú, biết khai thác, phát huy có hiệu quả đồ dùng trực quan và đặc biệt lồng ghép kĩ thuật KWLH trong giải quyết các hoạt động của bài tạo hứng thú trong học tập cho học sinh. Qua đó tiết dạy đã phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần hợp tác, kĩ năng trình bày và nâng cao năng lực học của học sinh góp phần đổi mới phương pháp trong giảng dạy.

Đ/c Dương Thị Đức - Tổ trưởng tổ 1,2,3 đọc báo cáo chuyên đề

Tiết học Tự nhiên xã hội lớp 3 - Đ/c Nguyễn Thị Tân

Đ/c Nguyễn Thị Thảo - Quyền Hiệu trưởng nhà trường  cùng các đ/c Giáo viên đóng góp ý kiến

          Ban giám hiệu và các đồng chí giáo viên đã tham gia đóng góp ý kiến, nhận xét nội dung, tiến trình lên lớp, việc ứng dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực trong tiết dạy. Rút kinh nghiệm từ tiết dạy thực nghiệm, sau hội nghị chuyên đề, các tổ chuyên môn trong nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực đạt hiệu quả cao cho giáo viên và học sinh, chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng các giờ dạy nâng cao hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

                                                                                                                              Thanh Tân 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất