Tập huấn dạy học môn Âm nhạc và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp Tiểu học.

Thực hiện công văn số 114/PGD&ĐT-CMTH ngày 14/02/2019 về việc tập huấn dạy học môn Âm nhạc và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học. Chiều ngày 13/03/2019, trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức tập huấn nội dung này tới toàn thể cán bộ,giáo viên nhà trường.


        Trong buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thảo – Phó hiệu trưởng nhà trường đã nêu rõ đặc điểm của dạy học và giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực; nêu các mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp trong dạy học môn Âm nhạc và phương thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Sau phần lý thuyết chung, toàn thể giáo viên tham gia buổi tập huấn trực tiếp thực hành tổ chức hoạt động dạy học môn Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp Tiểu học. Với tinh thần học hỏi nghiêm túc, các đ/c giáo viên  thảo luận, chia sẻ, đóng góp ý kiến để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đi từ lý thuyết vào thực hành.

 

Đ/c  Nguyễn Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi tập huấn

Phần thục hành của các đ/c giáo viên

          Sau buổi tập huấn, các đồng chí giáo viên tiếp tục vận dụng linh hoạt các kiến thức tập huấn vào việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và dạy học môn Âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong năm học 2018-2019 và những năm học tiếp theo.

                                                                                                                           Thanh Tân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất