Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG TỔ CHỨC THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH QUA MẠNG .

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG TỔ CHỨC THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH QUA MẠNG .

Thực hiện Công văn số Số: 758/PGD&ĐT-CNTT ngày 27/11/ 2014 V/v hướng dẫn, triển khai cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015.Hôm nay Trường Tiểu học Tràng Lương triển khai cuộc thi giải toán bằng tiếng anh qua mạng năm 2014-2015 .


         Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo sân chơi trí tuệ trực tuyến, giúp học sinh làm quen với internet, tạo hứng thú và nâng cao chất lượng và cho học sinh học tập môn Toán.Tạo môi trường học tập thân thiện để học sinh giao lưu học tập tích cực, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các học sinh có khả năng về môn Toán, tiếng anh. 

Một số hình ảnh trong buổi thi.

Cô giáo coi thi nghiêm túc.

Học sinh làm bài chăm chỉ.

 

        Nhà trường đã triển khai cuộc thi giải toán bằng tiếng anh qua internet năm học 2014-2015,được cha mẹ học sinh phối kết hợp thực hiện nghiêm túc, nhằm tạo môi trường học tập thân thiện để học sinh giao lưu học tập tích cực, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các học sinh có khả năng về môn Toán, tiếng anh.

Nam Chung