Xuất bản thông tin

Tổ chức hội thi kể chuyện chủ đề " Tấm gương anh bộ đội cụ Hồ"

    Đên với Hội thi  kể chuyện" Tấm gương anh bộ đội cụ Hồ", mỗi chi Đội cử một đội viên tham gia thi kể chuyện. Các chi Đội hưởng ứng tham gia sôi nổi vói những câu chuyện đầy xúc động và ý nghĩa về  tâm gương anh bộ đội cụ Hồ trong thời chiến tranh và thời bình.

      Hội thi nhằm phát huy truyền thống " Uống nước nhớ nguồn", tạo ra sân chơi bổ ích và là cơ hội để các em học sinh  bộc lộ  khả năng, những hiểu biết của mình về lịch sử  anh hùng của nước nhà.