Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Email: th.tl.ntnhung@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Tràng Lương
Chức vụ: tổ trưởng tổ 4-5
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 76       Đã duyệt: 72       Tổng điểm: 323

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt