Thông tin thành viên
Họ và tên: Dương Thị Đức
Email: th.tl.dtduc@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường tiểu hoc Tràng Lương - Thị xã Đông Triều- Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH Tràng Lương
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1,2,3
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 149       Đã duyệt: 133       Tổng điểm: 287

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt