To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Liên đội trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức Hội thi " Tìm hiểu luật An toàn giao thông" năm học 2018-2019 

Căn cứ Kế hoạch số 21076/ KH-PGD&ĐT ngày 08/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông trong các trường học năm học 2018-2019. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp của Trường Tiểu học Tràng Lương. Liên đội trường Tiểu học Tràng Lương xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông học năm học 2018-2019

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Wednesday, 24 / 10 / 18
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên