To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường TH Tràng Lương tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều và trường TH Tràng Lương, Ngày 29/05/2018, Trường TH Tràng lương đã tiến hành tổ chức Lễ tổng kết năm học 2017-2018 và bàn giao học sinh về rèn luyện trong hè tại địa phương.

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Friday, 22 / 06 / 18
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên