Asset Publisher

Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức tập huấn chính quyền điện tử

Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức tập huấn chính quyền điện tử

Thực hiện công văn số 145/KH-UBND của UBND thị xã Đông Triều ngày 26/9/2016 về việc tham gia bồi dưỡng tập huấn kiến thức về Chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị xã năm 2016, chiều ngày 7/11/2016 trường TH Tràng Lương đã tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng về chính quyền điện tử tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.


         Tại buổi tập huấn, đ/c Phùng Tiến Thắng -  Phó hiệu trưởng nhà trường đã nêu rõ lợi ích, tầm quan trọng trong việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công; phổ biến kiến thức cơ bản về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công(PAPI), chính quyền điện tử; hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường; phổ biến kiến thức về giao dịch với cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng, kỹ năng sử dụng và khai thác tiện ích của dịch vụ công trực tuyến( mức độ 3).        

Đ/c Phùng Tiến Thắng - Phó hiệu trưởng nhà trường  tập huấn chính quyền điện tử

          Kết thúc buổi tập huấn, hầu hết cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã hiểu rõ nội dung căn bản về chính quyền điện tử cũng như các thao tác cơ bản để tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của đội ngũ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền,  phổ biến sâu rộng tới toàn thể nhân dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính.            

                                                                                                                                                                     Thu Thảo