Asset Publisher

Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn”.

Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn”.

Chiều ngày 5/11/2015, trường Tiểu học Tràng Lương đã tổ chức chuyên đề "Đổi mới sinh hoạt chuyên môn" năm học 2015-2016.


      Đây là phương pháp sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, lấy học sinh làm trung tâmQua đó nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh và tạo điều kiện để nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên. Sau khi dự giờ, các đ/c giáo viên đã thảo luận, trao đổi tích cực về những biểu hiện của học sinh trong tiết học, suy đoán và lí giải các nguyên nhân, đưa ra cách giải quyết với từng tình huống cụ thể. Từ đó, mọi người cũng tự rút ra phương pháp dạy học riêng cho các đối tượng học sinh của lớp mình. Trong buổi chuyên đề "Đổi mới sinh hoạt chuyên môn", mỗi giáo viên đều nhận thấy việc áp dụng phương pháp dạy học mới lấy người học làm trung tâm là việc làm cần thiết để phát huy tốt năng lực học tập của học sinh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp các giáo viên cùng đánh giá, trao đổi để tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, toàn thể giáo viên  nhà trường  dự 2 tiết đó là tiết Toán lớp 3 và tiết Khoa học lớp 5. Sau dự giờ, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lê - Hiệu trưởng nhà trường,  các đồng chí giáo viên đã thảo luận sôi nổi để rút ra những ưu điểm về dạy học theo mô hình "VNEN" và phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" để từ đó vận dụng tốt được các phương pháp và hình thức dạy học này vào thực tế.

Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề:

 

Tiết Toán dạy học theo mô hình "VNEN" 

 

 

Tiết Khoa học dạy theo phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" 

     Qua đây cũng nêu ra những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy để cùng chia sẻ, tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, và cũng là  dịp  để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. 

Nam Chung