Asset Publisher

Trường Tiểu học Tràng Lương tập huấn hè năm học 2015-2016 triển khai mô hình VNEN .

Trường Tiểu học Tràng Lương tập huấn hè năm học 2015-2016 triển khai mô hình VNEN .

Thực hiện kế hoạch số 434/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2015 về việc Bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2015 - 2016,Thực hiện công văn số 495/PGD&ĐT – CMTH ngày 23 tháng 7 năm 2015 về việc tập huấn hè chuẩn bị cho dạy học theo mô hình VNEN năm học 2015-2016 cấp trường.


   Thực hiện kế hoạch số 434/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2015 về việc Bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2015 - 2016,Thực hiện công văn số 495/PGD&ĐT – CMTH ngày 23 tháng 7 năm 2015 về việc tập huấn hè chuẩn bị cho dạy học theo mô hình VNEN năm học 2015-2016 cấp trường.Căn cứ tình hình thực tế,hôm nay trường Tiểu học Tràng Lương tiến hành triển khai nội dung tập huấn,về dự có đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng PGD TX Đông Triều, đ/c Nguyễn Thị Liên Hương - Chuyên viên PGD TX Đông Triều về dự và chỉ đạo buổi tập huấn.

 Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

Đ/c Nguyễn Thị Liên Hương - Chuyên viên PGD TX Đông Triều về dự và chỉ đạo buổi tập huấn.

 

 

Toàn cảnh buổi tập huấn tại phòng học thông minh của nhà trường.

   Với mục tiêu của mô hình đổi mới đồng bộ các hoạt động sư phạm trong nhà trường, bảo đảm cho học sinh được tự quản, tự tin trong học tập, chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng qua tự học và hoạt động tập thể, phù hợp với điều kiện về năng lực đội ngũ giáo viên, thiết bị giáo dục của hầu hết các trường học Việt Nam, đồng thời có giải pháp thu hút các gia đình và cộng đồng tích cực tham gia cùng nhà trường thực hiện chức năng giáo dục phù hợp với mục tiêu đổi mới và đặc điểm của giáo dục Việt Nam. Tạo điều kiện cho học sinh học theo mô hình trường học mới, nhất là những học sinh đã học theo mô hình trường học mới cấp tiểu học.

 

Nam Chung