Asset Publisher

Trường Tiểu học Tràng Lương hưởng ứng " Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2016

Trường Tiểu học Tràng Lương hưởng ứng " Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2016

Thực hiện công văn số 899/KH-PGD&ĐT về việc tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" trong ngành GD&ĐT năm 2016, ngày 07/11/2016, trường TH Tràng Lương tổ chức tuyên truyền " Ngày pháp luật CHXHCN Việt Nam".


        Cô Nguyễn Thị Ngọc Lê – Hiệu trưởng nhà trường  lên khai mạc phát động tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Lê- Bí thư Chi bộ - Hiệu trường nhà trường khai mạc

       Với chủ đề "Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luât; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân", nội dung dung tuyên truyền pháp luật đảm bảo tôn vinh Hiên pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong ngành, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

       Tại buổi lễ, cô TrầnThị Mai đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp và nghĩa vụ của nhà giáo, người học và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

Cô Trần Thị Mai - Chủ tịch Công đoàn tuyên truyền

          Buổi tuyên truyền đã góp phần giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong ngành.

                                                                                                                                                              Thu Thảo