Asset Publisher

Tổ chức Tập huấn về an toàn PCCC năm 2013

Tổ chức Tập huấn về an toàn PCCC năm 2013

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 115/ PGD&ĐT của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về việc " Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ tại các đơn vị trường học". Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2013 hai trường Tiểu học và THCS tổ chức tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ.

    Tại buổi tập huấn, các CBGVNV của hai trường đã được đồng chí giảng viên của tạp chí PCCC- Bộ Công an cung cấp cấp một số nội dung cơ bản về  vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC; trách nhiệm PCCC của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; một số kiến thức cơ bản về PCCC tại cơ quan, tình hình phòng chống cháy nổ tại địa phương và trên cả nước… Bên cạnh đó các cán bộ, giáo viên trong trường còn được trang bị ngững kiến thức cơ bản  về sử dụng vòi phun, sử dụng bình chữa cháy loại bình khí CO2 và bình chữa cháy loại bột để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. 

Đồng chí giảng viên của tạp chí PCCC

       Qua lớp tập huấn mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường đã nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC, để từ đó chủ động trong công tác PCCC khi có sự cố xảy ra tại đơn vị cũng như gia đình, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng cho mọi người.

                                                                                                                  CTV: Thu Thảo