Asset Publisher

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Với chủ đề "Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", ngày 03/11/2014,trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" .


          Một trong các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật", toàn thể cán bộ giáo viên,nhân viên và các em học sinh trong nhà trường được nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh ở Biển Đông, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm.  Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học.

Cô Bùi Thị Dung- TPT Đội tổ chức lễ chào cờ

Thầy Phùng Tiến Thắng - Q. Hiệu trưởng tuyên truyền "Ngày Pháp luật"

            Thông qua buổi ngoại khóa " Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã góp phần nâng cao ý thức rèn luyện các kĩ năng sống cần thiết cho học sinh và thúc đẩy phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" của nhà trường.

                                                                                                                                                                                  Thu Thảo