Asset Publisher

Sinh hoạt chuyên đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sinh hoạt chuyên đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện công văn số 114/KH-PGD& ĐT về việc nghiên cứu, thảo luận, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: " Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Ngày 15/03/2014 trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Tham gia buổi sinh hoạt có đầy đủ cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Đ/c Nguyễn Bích Luyện - Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi sinh hoạt 

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, nội dung buổi sinh hoạt nghiên cứu, thảo luận, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Cụ thể như sau:

1. Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 2. Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

 3. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về: “ nói đi đôi với làm”.

Qua buổi sinh hoạt các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nghe kế hoạch của nhà trường và từ đó có kế hoạch để rèn luyện bản thân mình theo các nội dung đã đăng ký. 

                                                                                                    CTV: Thu Thảo