Asset Publisher

Phân công trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Phân công trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015


PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG

               

                   Số: 01/PC-TrTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tràng Lương, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI  2015

STT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ công tác

Ký tên

 

Điện thoại

 

1

16/2/2015

(tức 28 tháng chạp)

Phạm Thu Thảo

GV

 

0936961788

2

17/2/2015

(tức 29 tháng chạp)

Phùng Tiến Thắng

 P. Hiệu trưởng

 

 

01697873551

3

18/2/2015

(tức 30 tết)

Nguyễn Thị  Ngọc Lê

 

Hiệu trưởng

 

0986977058

 

4

19/2/2015

(tức mùng 1 tết)

Dương Thị Đức

Tổ trưởng

 

0982713228

5

20/2/2015

(tức mùng2 tết)

Bùi Thị Dung

GV

 

01694291730

6

21/2/2015

tức mùng 3 tết)

Trần Thị Mai

 

Chủ Tịch CĐ

 

 

0948353541

 

7

22/2/2015

( tức mùng 4 tết)

Dương Nam Chung

 

Giáo viên

 

 

01635240406

 

8

23/2/2015

(tức mùng 5 tết)

Tạ Thị Lứu

 

Tổ trưởng

 

0972397714

 

9

24/2/2015

(tức mùng 6 tết)

Ngô Thị Vóc

 

Kế toán(HC)

 

 

0936726117

 

10

25/2/2015

(tức mùng 7 tết)

Trương Thị Mận

Giáo viên

 

 

0989059337

11

26/2/2015

(tức mùng 8 tết )

Nguyễn Văn Huy

Giáo viên

 

 

01272819483

12

27/2/2015

(tức mùng 9 tết)

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

 

 

01664198935

13

28/2/2015

(tức mùng 10 tết

Nguyễn Thị Khuyên

Giáo viên

 

01669687940

14

1/3/2015

(tức mùng 11 tết

Vi Thị Loan

Giáo viên

 

01634716732

Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đông chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo nhà trường, công đoàn, giáo viên, nhân viên được phân công theo lịch  trên.

Trường Tiểu học Tràng Lương trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục huyện và thông báo để các đồng chí CB,GV,NV nhà trường biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-Trang web;

- Lưu: VT.

 

 

(Đã ký)

 

 

 

      Nguyễn Thị Ngọc Lê