Asset Publisher

Hưởng ứng Chiến dịch “ Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2013

Hưởng ứng Chiến dịch “ Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2013

Hưởng ứng chiến dịch " Làm cho thế sạch hơn" năm 2013, ngày 8/10/2013 trường tiểu học Tràng Lương đã tổ chức hoạt động dành cho tất cả học sinh, đoàn viên giáo viên.

       Với phương châm: Mỗi người đều có thể hưởng ứng chiến dịch bằng những việc làm thật đơn giản từ chính nơi sinh sống của chúng ta như: bỏ rác đúng nơi quy định, cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh khu vực gia đình và cơ quan, cộng đồng nhằm làm cho thế giới sạch hơn. Thầy và trò trường Tiểu học Tràng Lương đã thực hiện từ ngay những ngày đầu năm học.

 

        Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường nơi ở của các em, của lớp, của trường học, các khu vực công cộng như đường làng, thôn, xóm…thông qua các chương trình phát thanh măng non, các buổi sinh hoạt lớp, buổi họp phụ huynh để các phụ huynh nắm được và ủng hộ thầy và trò nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động:  

                     
     Thông qua các hoạt động hưởng ứng chiến dịch  “ Làm cho thế giới sạch hơn, thầy và trò trường Tiểu học Tràng Lương  đã góp một phần nhỏ làm cho môi trường xung quanh sạch hơn mà còn tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng dân cư thông điệp
Nơi sinh sống của chúng ta… hành tinh của chúng ta… trách nhiệm của chúng ta” đó là một trong những việc làm vô cùng thiết thực góp phần làm cho thế giới sạch hơn. 

                                                                                   - Nhóm tin bài -