You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Hội đồng bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng Lương. 

Chiều ngày 19 tháng 8 năm 2017, tại trường Tiểu học Tràng Lương đoàn công tác của Thị uỷ tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh cán bộ quản lý trường Tiểu học Tràng Lương nhiệm kỳ 2017-2022 đối với đồng chí Phùng Tiến Thắng Phó hiệu trưởng nhà trường.

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Sunday, 20 / 08 / 17
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên