Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức

Hội nghị quán triệt ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 

Thực hiện công văn số 148 PGD&ĐT Về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh", ngày 20/02/2017, trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức Hội nghị quán triệt ký cam kết về chủ đề năm 2017.

Video clip
Get the Flash Player to see this video list.
Bài hát yêu thích
Get the Flash Player to see this video list.
Tài nguyên