Lịch công tác
Thứ hai, ngày 26/08/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Thứ ba, ngày 27/08/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Thứ tư, ngày 28/08/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Thứ năm, ngày 29/08/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Thứ sáu, ngày 30/08/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 01/09/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 25 / 08 / 2019