Lịch công tác
Thứ sáu, ngày 20/09/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Thứ hai, ngày 23/09/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Thứ ba, ngày 24/09/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Thứ tư, ngày 25/09/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Thứ năm, ngày 26/09/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.

Hôm nay: Thứ năm, ngày 19 / 09 / 2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng- Trực cơ quan.