Lịch cụ thể Tuần 2( từ ngày 31/8-6/9/2015)


Lịch cụ thể

Tuần 2( từ ngày 31/08-05/09/2015)

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

31/8

- Sáng: Dự họp sinh hoạt chuyên môn trường

- Chiều: Chào cờ triển khai kế hoạch tuần.

GV toàn trường

1/9

- Sáng:  Trực trường, theo dõi các lớp học buổi 2

- Chiều: Theo dõi, kiểm tra nề nếp toàn trường

- Đ/c Lê, Gv dạy buổi 2

 

- BGH + Gv,HS toàn trường

2/9

Nghỉ ngày lễ 2/9

 

3/9

-Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác khai giảng năm học mới 2015- 2016

- Chiều:  BGH kiểm tra nề nếp các lớp.

- BGH + Gv toàn trường

- BGH + GV+ HS toàn trường

4/9

- Sáng: Họp các tổ chuyên môn

- Chiều: Giao ban cuối tuần

- GV toàn trường

- GV trực ban, TPT,HT

5/9

- Sáng: Tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016

GV + HS toàn trường

                                                                                               

                                                                                         T/M BGH Hiệu trưởng

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                              Nguyễn Thị Ngọc Lê


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu