Lịch cụ thể Tuần 1( từ ngày 24/8-28/8/2015)


Lịch cụ thể

Tuần 1( từ ngày 24/8-28/8/2015)

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

24/8

Học ngày đầu tiên của năm học, chào cờ triển khai kế hoạch tuần.

Toàn trường

25/8

Sáng:  Đ/c Thắng dẫn học sinh đá bóng nhi đồng cấp cụm tại Tràng An.

Chiều: Đ/c Lê đi dự tổng kết công tác hè tại địa phương.

 TH Tràng An

26/8

Sáng: Đ/c Thắng dẫn học sinh đá bóng tại Tràng An

Chiều: Rà soát đối tượng học sinh nghèo, khó khăn của trường.

Đ/c Thắng

 

 

27/8

BGH Trực trường

BGH

28/8

Giao ban cuối tuần

GV trực ban, TPT,HT

29/8

Dự lễ tổng kết năm học 2014-2015

BGH,CTCĐ,TT

 

 


TM BGH Hiệu trưởng 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Lê


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu