PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

 

    TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2013-2014

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng  bảo vệ, vệ sinh ngắn hạn)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

18

16

2

 

 

6

7

 3

2

 

I

Giáo viên

12

12

 

 

 

3

7

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

9

9

 

 

 

2

5

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Thể dục

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

3

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

2

2

 

 

 

 1

2

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

                                                 Tràng Lương ngày 05 tháng 9 năm 2013

                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                         (Đã ký)

 

 

                                                                Nguyễn Bích Luyện