Lịch trực nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

   

                   Số:  

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Tràng Lương, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC

 NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

 

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

29/04

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Hiệu trưởng

0986977058

Phạm Thu Thảo

Tổ trưởng

0967993103

2

30/04

Phùng Tiến Thắng

Phó hiệu trưởng

01697873551

Dương Thị Đức

Tổ trưởng

0982713228

3

01/04

Trần Thị Mai

Chủ tịch Công đoàn

0989963220

Bùi Thị Dung

Tổng phụ trách Đội

01694291730

4

02/04

Dương Xuân Dần

Tổ trưởng

090676111

Trần Thị Thoan

Nhân viên

01639739043

          Trong các ngày trực nghỉ lễ có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường liên hệ trực tiếp với người trực được nhà trường phân công theo lịch  trên.

          Trường Tiểu học Tràng Lương trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục Thị xã và thông báo để các đồng chí CB,GV,NV nhà trường biết liên hệ./.

 

Nơi nhận:        

                           HIỆU TRƯỞNG

-Trang web;

- Lưu: VT.

                                ( đã ký)

 

                 

                      Nguyễn Thị Ngọc Lê


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu