Lịch công tác tháng 1 - Trường Tiểu học Tràng Lương


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số:   15 /LCT-THTL

                                    

           Đông Triều, ngày  05 tháng 01 năm 2018

                                             

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018

 

 
 

 

          I. Trọng tâm công tác:

 1. Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân.
 2. Tiếp tục  thực hiện chương trình tuần 18 đến hết tuần 20.
 3. Tổ chức kiểm tra và sơ kết  cuối kỳ I
 4. Kiểm tra hồ sơ công tác đội, giáo viên toàn trường,
 5. Kiểm tra hoạt động sư phạm , dự giờ  đánh giá giáo viên
 6. Tổ chức chuyên đổi mới phương pháp giạy học môn toán lớp 4.
 7. Tham gia chuyên đề cấp cum.
 8. Tổ chức chuyên đề dạy học Mỹ  thuật theo phương pháp Đan Mạch
 9. Tham dự thi điền kinh cấp thị xã.
 10.  Tổ chức họp PHHS   cuối kỳ I.
 11.  Tiếp tục công tác vệ sinh môi trường; tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu cho học sinh.
 12.  Tổ chức lao động, dọn vệ sinh trường, lớp .
 13. Tổ chức cho CBGV và  HS  kí  cam  kết  không  đốt  pháo  thả đèn  trời .

      II. Lịch cụ thể:       

 

Ngày

Nội dung công tác

Thực hiện

02-05/01

- Ôn tập thi học kỳ I

- Họp hội đồng GD

- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường

- Giáo viên toàn trường

- Toàn Hội đồng

- Đ/ c : Huy

8/01

- Tổ chức kiểm  tra hồ sơ công tác Đội

 

- Ban KTNB

 

11 - 12/01

- Tổ chức kiểm  tra cuối học kỳ ở  tất cả các khối lớp

- BGH

- Giáo viên toàn trường

13 /1

- Chấm  thi học kỳ I

 

- BGH

- GV

15- 18 /1

- Thực hiện chương trình học kỳ II

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên toàn trường

- GV toàn trường

- Ban KTNB

 

18- 19/1

-  Kiểm tra dự giờ 2 đ/c : Hồng , Tân

- Tổ chức hội thi  Olympic môn học cấp trường khối lớp  5

- Tham dự thi điền kinh cấp thị xã.

 

- Ban KTNB

- Ban tổ chức, Hội đồng coi thi, HS

- BGH+ Đ/c : Huy

20-24/01

- Tổ chức sơ kết học kỳ I

- Kiểm tra toàn diện 2  đ/c : Trương Trang , Chung

- BGH+ GV

- Ban KTNB

 

25/1

- Tổ chức chuyên đề đổi mới dạy học phương pháp dạy học môn Toán lớp 4 cấp trường

-Tổ chức  chuyên đề dạy học Mỹ Thuật theo phương pháp dạy học  Đan Mạch

- BGH

- Tổ 4,5

- BGH+ Đ/c : Dung

26/ 1

- Tham dự Lễ phát động phong trào ủng hộ Tết " Vì người nghèo" xuân Mậu Tuất năm 2018

- Tham dự Hội Nghị triển khai kết luận của Bộ Trưởng BGD&ĐT về tiếp tục triển khai xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình SGK  giáo dục phổ thông mới qua đường truyền trực tuyến

 

- HT

 

- HT

27- 30/ 1

- Duy trì hoạt động các lớp

- Họp PHHS cuối học kỳ I

- Ký cam kết không đốt pháo thả đền trời

- Kiểm tra công tác vệ sinh  trong và ngoài lớp học

 

- BGH+ GV

 

- HC

 

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Web;

- L­ưu: VT.

 

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lê

         

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu