LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2018 TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

             Số:38/LCT-THTL

                                    

     Tràng Lương, ngày 02 tháng 2 năm 2018

                                             

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2018

 

I. Trọng tâm công tác:

  1. Thi Đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân.
  2. Từ ngày 1/02  thực hiện chương trình tuần 22.
  3. Duy trì tốt sĩ số đảm bảo chuyên cần.
  4. Tham gia thi đấu  bóng đá thiếu niên nhi đồng.
  5. Ôn tập cho HS thi viết chữ đẹp cấp thị xã
  6. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
  7. Tổ chức tham gia Tết trồng cây.
  8. Tổ chức hội thi rung chuông vàng khối 3
  9. Tăng cường công tác tuyên truyền VSATTP, ATGT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

10.GD HS không chơi các trò chơi nguy hiểm, không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, đốt pháo và các chất cháy nổ.

                         II. Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Thực hiện

1/2

- Họp hội đồng

- BGH+GV +NV

2/2

-Tham dự giải bóng đá thiếu niên – Nhi đồng Cúp Hà Lan năm 2018

HT+ Đ/c : Huy+ Quyên + HS

3/2

- Tham dự Hội Nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng học kỳ II năm học 2017- 2018

- Tham dự Lễ  khai mạc giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Hà Lan năm 2018

- HT

 

 

-  HT+ Đ/c : Huy + HS

4/2

 

- Tham dự Lễ Khánh thành Thái Miếu nhà Trần 

- Tham dự giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Hà Lan năm 2018

- HT

 

- BGH+Đ/c :Huy+Quyên+HS

5/2

- Học Nghị Quyết Đảng Bộ xã Tràng Lương

 

- ĐV

6/2

 - Tham dự giải bóng đá thiếu niên – Nhi đồng Cúp Hà Lan năm 2018

 

- Tham dự hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

- Kiểm tra vệ sinh trong và ngoài lớp học

- HT+Đ/c : Huy, Quyên +HS

- Đ/c : Mai

 

- Ban KTNB+ Đ/c : Nhung

7/2

-Kiểm tra toàn diện  Đ/c : Vân Anh+ Mai

- Ban KTNB+ Đ/c : Vân Anh+ Mai

8/2

- Kiểm tra quỹ tiền mặt

- Ban KTNB

+Đ/c: Nhung

9/2

- Bàn giao CSVC nghỉ Tết Nguyên Đán

- BGH + GV

+ BV

10- 21/2

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Trực theo lịch phân công

22/2

 

- Duy trì nề nếp sĩ số đảm bảo chuyên cần

 

 

- BGH+GV

23/2

 

- Tổ chức hội thi Rung chuông vàng khối 3

- BGH+ GV+ HS khối 3

26/2

 

- Kiểm tra dự giờ 02 đ/c : Hoa , Hà

- BGH +Đ/c : Hoa, Hà

27-28/2

- Duy trì hoạt động các lớp

-BGH+GV+HS

 

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Web;

- L­ưu: VT.

 

 

 

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                Nguyễn Thị Ngọc Lê

         

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu