Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức tập huấn phần mềm AP - E.Learning và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử

Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức tập huấn phần mềm AP - E.Learning và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều. Ngày 22 tháng 5 năm 2015 trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức tập huấn phần mềm AP - E.Learning và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo cho tập thể CB-GV nhà trường.


    Căn cứ đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều" đã được Hội đồng thẩm định của thị xã duyệt, Căn cứ theo Hướng dẫn số 243/HD-PGD&ĐT ngày 21/4/2015 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn triển khai xây dựng dữ liệu tài nguyên phục vụ cho cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành.Ngày 21-22/5/2015 trường Tiểu học Tràng Lương tiến hành tập huấn triển khai phần mềm tạo bài giảng điện tử E-Learning  v à tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành cho các đ ồng  chí giáo viên toàn trường. Tham gia lớp tập huấn các đồng chí cán bộ và giáo viên được hướng dẫn sử dụng những tính năng cơ bản của phần mềm AP - E.Learning và hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành, những quy định việc triển khai sử dụng, thời gian cập nhật và hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống các phần mềm quản lý trực tuyến của phòng. Phân quyền sử dụng cho các thành viên trong nhà trường.

Một s hình ảnh trong buổi tập huấn:

Đ/c Phạm Thu Thảo đang hướng dẫn mọi người trong buổi tập huấn.

Các cán bộ giáo viên của trường chú ý theo dõi trên máy chiếu.

Các cán bộ giáo viên của trường thực hành trên máy tính.

            Thông qua buổi tập huấn giúp các đồng chí giáo viên xây dựng bài giảng của mình một cách hoàn thiện, sau đó đưa lên hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành chia sẻ với các đồng nghiệp cùng tham khảo.

Nam Chung