Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2012- 2014

Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2012- 2014


               Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục huyện Đông Triều về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở.

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Công Đoàn trường tiểu học Tràng Lương long trọng tổ chức đại  hội  Công đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2012-2014.

Đến dự với Đại hội có đồng chí Nguyễn Bích Luyện - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí Đoàn viên Công đoàn nhà trường cũng về dự đông đủ.

Tại Đại hội đồng chí Trần Thị Mai - Chủ tịch Công đoàn đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhà trường. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn nhà trường để thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành, tập trung chăm lo tốt hơn lợi ích của đội ngũ lao động, khắc phục những khó khăn, những biểu hiện tiêu cực nhằm ổn định và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Với tinh thần đó, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012 - 2014. Tại Đại hội, các Đoàn viên đã đi sâu vào thảo luận mục tiêu và biện pháp cụ thể trong báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kì mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Qua Đại hội, đồng chí Nguyễn Bích Luyện - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn trường Tiểu học Tràng Lương đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ mà Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2014 cần phải chú trọng và thực hiện.

Sau một buổi sáng làm việc thật khẩn trương và tích cực, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Kết thúc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khoá mới nhiệm kỳ 2012 -2014 gồm 3 đồng chí. Với sự tin tưởng của các Đoàn viên Công Đoàn, hi vọng Ban chấp hành Công đoàn khoá mới sẽ đưa tổ chức Công đoàn trường Tiểu học Tràng Lương ngày càng vững mạnh và phát triển.

                                                             CTV: Thu Thảo