Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Tràng Lương đón đoàn về kiểm tra thư viện

Trường Tiểu học Tràng Lương đón đoàn về kiểm tra thư viện

Căn cứ Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều; Thực hiện Công văn số 265 /PGD&ĐT ngày 04/4/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc rà soát, lập hồ sơ công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;


      Qua đợt kiểm tra, trường tiểu học Tràng Lương đã duy trì tốt các hoạt động tại thư viện; sách nghiệp vụ, sách tham khảo được các nhà trường bổ sung thường xuyên và kịp thời; nhà trường đã tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bố trí thư viện tại vị trí thuận lợi, trang trí đẹp mắt, tạo hứng thú cho bạn đọc đến với thư viện.

Kiểm tra hoạt động thư viện của một trường

Đ/c Lê Xuân Phồn - Chuyên viên PGD & ĐT triển khai công việc kiểm tra.

 

Đoàn về kiểm tra và trao đổi rút kinh nghiệm cho nhà trường.

 

 

 

Trang trí và trưng bày sách trong thư viện của trường Tiểu học Tràng Lương

       Qua việc kiểm tra công tác thư viện  trường tiểu học Tràng Lương coi đây là một dịp bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thư viện của nhà trường.

Nam Chung