Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Tràng Lương đón đoàn thanh tra của PGD Thị xã Đông Triều .

Trường Tiểu học Tràng Lương đón đoàn thanh tra của PGD Thị xã Đông Triều .

Thực hiện Quyết định số 573/QĐ-PGD&ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều, từ 12/11 đến 13/11/2015, Trường Tiểu học Tràng Lương đã được đón đoàn thanh tra toàn diện của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều về làm việc


           Sau khi nghe Ban giám hiệu báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động của trường, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường, đoàn thanh tra đã làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trên tinh thần đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích, tránh khuynh hướng nể nang, nương nhẹ khuyết điểm chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục  đồng thời chú trọng công tác tư vấn giúp đỡ để đơn vị phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót.  Sau 02 ngày làm việc, chiều ngày 13/11/2015, Đoàn thanh tra Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều  đã tổng kết đợt làm việc tại Trường Tiểu học Tràng Lương. Đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường và cán bộ giáo viên đã chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, báo cáo, cơ sở vật chất tạo mọi điều kiện cho đoàn làm việc. Về kết quả thanh tra toàn diện, Đoàn thanh tra của Phòng GD & ĐT  đánh giá cao tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường trên cơ sở các nội dung thanh tra. Giáo viên được thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo được xếp loại giảng dạy. Tuy nhiên, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra những thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo, ghi chép một số loại hồ sơ, sổ sách, trong đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh... Đoàn đã kiến nghị một số vấn đề để giúp nhà trường khắc phục những tồn tại, nhược điểm, tiếp tục phấn đấu trong thời gian  tới.

Một số hình ảnh trong ngày thanh tra:

 

Đoàn thanh tra dự giờ các lớp

 

Các đ/c giáo viên được đoàn dự giờ và rút kinh nghiệm 

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng PGD Thị xã Đông Triều tổng kết và chỉ đạo đợt thanh tra

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lê - Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn thanh tra

     Trên cơ sở những đánh giá cụ thể của đoàn thanh tra, cán bộ giáo viên nhà trường đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục của nhà trường trong năm học.

Nam Chung