Xuất bản thông tin

Tọa đàm 8-3

Tọa đàm 8-3


          Buổi tọa đàm đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta đã sinh ra các anh hùng dân tộc, trong đó có các nữ anh hùng tiêu biểu như Bà Trưng, Bà Triệu … Nhưng chỉ đến khi có Đảng và có Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thì vấn đề phụ nữ mới được xác định một cách cơ bản đầy đủ, gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được phát huy tối đa. Trong quá trình xây dựng, trưởng thành, phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Bác Hồ kính yêu, Đảng và Nhà nước khen tặng: “Phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng”.  

Toàn cảnh tọa đàm
   

     Phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí Trần Thị Mai- Chủ tịch công đoàn nhà trường đã ghi nhận công lao và đóng góp của nữ cán bộ, công chức, viên chức của trường vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành giáo dục.Từ đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                     CTV: Phạm Thu Thảo