Xuất bản thông tin

Tham gia chuyên đề cụm III

        Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Đông Triều và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2012-2013,ngày 20/12/2012 tại trường tiểu học Bình Khê II, các trường trong cum III tổ chức hội nghị chuyên đề "Dạy học theo sát đối tượng học sinh".  

      Tới dự chuyên đề các đ/c được dự 3 tiết dạy: Tiết Học vần lớp 1 của trường TH Bình Khê II, tiết Toán lớp 1 của trường TH Tràng Lương, tiết TNXH lớp 2 của trường TH Tân Việt dạy. Các tiết dạy đều ứng dụng CNTT một cách phù hợp và hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh.

       Về dự chuyên đề, hội nghị vinh dự được đ/c Lưu Xuân Giới - Nhà giáo ưu tú-Trưởng phòng GD&ĐT Huyện Đông Triều, đ/c Nguyễn Thị Hường- Cán bộ phòng GD& ĐT đưa ra những nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm rất thiết thực trong công tác giảng dạy hiện nay.     

         Qua dự giờ các đại biểu, các đ/c cán bộ giáo viên đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất về việc đổi mới phương pháp dạy học, việc dạy sát mọi đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

 Hội nghị kết thúc, các đ/c giáo viên đã có thêm những kinh nghiệm quý báu để ứng dụng vào quá trình giảng dạy.