Xuất bản thông tin

Tập huấn sử dụng phần mềm IQboard và ứng dụng vào dạy học

Tập huấn sử dụng phần mềm IQboard và ứng dụng vào dạy học


        Trường Tiểu học Tràng Lương tổ chức tập huấn phần mềm Iqbod cho toàn bộ cán bộ giáo viên trong nhà trường.

        Trong buổi tập huấn, tất cả giáo viên trong nhà trường đều rất tích cực tham gia thực hành với bảng tương tác IQboard.

        Qua buổi tập huấn giáo viên trong nhà trường đã được tiếp cận và biết cách sử dụng phần mềm IQboard để soạn giảng và biết được những ứng dụng thiết thực của IQboard trong các tiết dạy học.