Xuất bản thông tin

Phát động Festival Skycare”năm học 2013-2014

Phát động Festival Skycare”năm học 2013-2014

Thực hiện công văn số: 645/PGD&ĐT về việc triển khai thực hiện trao giải Festival "Khám phá Khoa học cùng năm học 2011-2012 và phát động Festival Skycare"năm học 2013-2014.

       Chiều ngày 04/11/2013, trường Tiểu học Tràng Lương  triển khai thực hiện Festival Skycare năm học 2013-2014. Nhà trường đã triển khai tới toàn thể giáo viên và học sinh trong toàn trường để sân chơi Festival “Khám phá Khoa học cùng Skycare” năm học 2013-2014 thật sự thiết thực, bổ ích, đúng mục tiêu "chơi mà học, học mà chơi", phù hợp với kiến thức và tư duy lứa tuổi học sinh tiểu học.

                                                                                  - CTV: Thu Thảo -