Xuất bản thông tin

Liên đội trường Tiểu học Tràng Lương Tổ chức công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên “Nhà sử học nhỏ tuổi”năm học 2014- 2015

Liên đội trường Tiểu học Tràng Lương Tổ chức công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên “Nhà sử học nhỏ tuổi”năm học 2014- 2015

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/HĐ Đ-TTNTH ngày 27/4/2015 của Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên "Nhà sử học nhỏ tuổi" Liên đội trường Tiểu học Tràng Lương xây dựng Kế hoạch tổ chức công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên "Nhà sử học nhỏ tuổi"


     Nhằm đổi mới cách thức công nhận các chuyên hiệu và nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi gắn với việc theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi đội viên, thiếu nhi. Tạo sân chơi, môi trường lành mạnh để đội viên được tiếp cận với khoa học công nghệ và ứng dụng thông tin; đồng thời là dịp để biểu dương, động viên các em tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Chương trình được phát động được triển khai tới học sinh khối 4-5 trong Liên đội từ ngày 18 - 21/5/2015, cô TPT hướng dẫn các em đội viên tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến do Ban Tổ chức đưa ra tại địa chỉ website: cungthieunhiquangninh.vn Mục: Công nhận chuyên hiệu "Nhà sử học nhỏ tuổi". tổ chức nghiêm túc nội dung phù hợp, hình thức đa dạng tạo ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc,các câu hỏi liên quan đến các sự kiện lịch sử truyền thống diễn ra trong năm. 

Một số hình ảnh trong thi:

 

Các em chăm chú vào bài làm của mình.

Cô Bùi Thị Dung - TPT hướng dẫn các em đội viên tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến.

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, những sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử, nét đẹp văn hóa của đất nước, của tỉnh và địa phương qua các giai đoạn phát triển, những tấm gương anh hùng tuổi thiếu nhi gắn với lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.Sau buổi thi các em đã được bồi dưỡng và bổ sung những kiến thức về các mốc lịch sử quan trọng.

Nam Chung