Xuất bản thông tin

Liên đội trường Tiểu học Tràng Lương hưởng ứng Chương trình “Nụ cười Hạ Long”

Liên đội trường Tiểu học Tràng Lương hưởng ứng Chương trình “Nụ cười Hạ Long”

Thực hiện Kế hoạch số 134 KH/TĐTN-TG ngày 6/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh về xây dựng kế hoạch hưởng ứng chương trình "Nụ cười Hạ Long" trong đoàn viên, thanh, thiếu niên tỉnh Quảng Ninh.


     Chiều nay, Liên đội trường Tiểu học Tràng Lương  tổ chức  triển khai Hưởng ứng Chương trình "Nụ cười Hạ Long" với thông điệp"Nụ cười Hạ Long, nụ cười tuổi trẻ, nụ cười nhiệt huyết, nụ cười thân thiện"

    Từ những hành động và việc làm thiết thực trong liên đội  nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết rộng rãi  về Hạ Long trong  thiếu niên,nhi đồng của  nhà trường và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ  với danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Ninh.

Những hình ảnh trong buổi hoạt động.

 

 

 

          Chương trình "Nụ cười Hạ Long" góp phần giáo dục cho đoàn viên, thanh niên,thiếu niên,nhi đồng trong nhà trường, nếp sống, lối sống lành mạnh, xây dựng cốt cách văn hóa của thanh niên huyện  Đông Triều nói chung và liên đội trường Tiểu học Tràng Lương nói riêng  gắn với phong trào hành động thiết thực của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ các danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng ninh ngày càng dẹp hơn.

Nam Chung