Xuất bản thông tin

BUỔI HỌC ĐẦU XUÂN ẤT MÙI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG.

BUỔI HỌC ĐẦU XUÂN ẤT MÙI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG.

Kỳ nghỉ Tết nguyên đán đã kết thúc, hôm nay (02/03/2015), tất cả cán bộ giáo viên và học sinh trường TH Tràng Lương chính thức bước vào ngày học đầu tiên của năm mới. Dù thời gian nghỉ kéo dài nhưng đối với các lớp nhưng sự kỷ cương nghiêm túc đã thể hiện ngay từ giờ học đầu tiên của năm mới.


          Buổi học đầu tiên của năm mới ở trường diễn ra trong không khí nghiêm túc, vui vẻ và phấn khởi. Trường TH Tràng Lương thực hiện có hiệu quả việc huy động học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trước thời gian nghỉ Tết, nhà trường đã tuyên truyền rộng rãi để học sinh có ý thức tự giữ gìn an toàn trong dịp nghỉ tết và phụ huynh học sinh nắm bắt về thời gian nghỉ, nhắc nhở con em đến trường đúng thời gian quy định.

Một số hình ảnh trong buổi học đầu xuân:

Giờ Tập đọc lớp 4B

Giờ Tập đọc lớp 1A.

Giờ Toán của lớp 5 A.

Giờ Tập đọc của lớp 3B.

Giờ Mĩ thuật của lớp 3B.

       Ngày 02/3/2015 ngày học đầu tiên của năm mới diễn ra trong không khí nghiêm túc, vui vẻ và phấn khởi, tập thể sư phạm nhà trường và các em học sinh đã đến trường đầy đủ đạt 100%.

       

Nam Chung.